ABO NV


Derbystraat 55 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
09 242 88 66 Klik om te bellen

Over ABO NV

ABO NV heeft een ruime ervaring in de bodemsaneringssector en is als bodemdeskundige erkend in de drie Belgische gewesten.
Jaarlijks worden, dankzij onze expertise in deze materie, honderden studie- en engineeringprojecten gerealiseerd voor onze klanten in diverse sectoren. Het multidisciplinair team van experten treedt op bij zowel complexe onderzoeksprojecten als bij de uitwerking en implementatie van beleidsondersteunende instrumenten. Door samenwerking tussen verschillende afdelingen kunnen multidisciplinaire teams worden samengesteld die voor elk probleem een op maat gemaakte oplossing kunnen aanbieden.

GRONDVERZET

- Opstellen technische verslagen grondverzet
- Risico analyse en adviezen inzake hergebruik uitgegraven grond
- Adviesverlening bij opstellen lastenboeken
- Begeleiding grondverzetwerken

SEDIMENT- EN BAGGERSPECIEONDERZOEK

- Bepaling kwaliteit baggerspecie
- Risico analyse en adviezen inzake hergebruik
- Vergunningen
- Begeleiding bij uitvoering

BODEMONDERZOEK EN SANERING

- Audits en due diligence
- Oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken
- Verkennende en gedetailleerde bodemonderzoeken
- Risicostudies en risicobeheersvoorstellen
- Hydrogeologische modellering en risicoanalyse
- Geostatistiek, GIS en andere ICT-toepassingen
- Uitvoeren pilootstudies in situ saneringstechnieken
- Bodemsaneringsprojecten en detailengineering
- Lastenboeken en begeleiding aanbestedingsprocedures
- Begeleiding en (post)monitoring saneringswerken
- Interventies bij calamiteiten (24/24)
- Gerechtsexpertises

Diensten

Grondboringen
Grondonderzoek

Onze locatie

ABO NV


Derbystraat 55 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
09 242 88 66 Klik om te bellen