Bodemkundige Dienst Van België


Willem de Croylaan 48 3001 Leuven (Heverlee)
016 31 09 22 Klik om te bellen

Over Bodemkundige Dienst Van België

- Opstellen van een technisch verslag bij uitgraving van meer dan 250 m³
of uitgraving op risicogronden, voor overheden en particuliere bedrijven
- Bouwprojecten, wegenis- en rioleringswerken, afvoer van reeds
uitgegraven bodem,...
- Studie ontvangende grond
- Samenwerking met zowel vzw Grondbank als vzw Grondwijzer
- Snelle en efficiënte uitvoering van terreinwerk en rapportage

De BDB, erkend als bodemsaneringsdeskundige type II, biedt een totaalpakket aan inzake bemonstering, ontleding en advies voor bodem, water, lucht, slib en afvalstoffen. Daarnaast voeren wij diverse milieu- en natuurstudies uit met een multidisciplinaire aanpak vanuit de kennisdomeinen bodem, water, ecologie, landschap, landbouw en ruimtelijke ordening.

Diensten

Grondboringen
Grondonderzoek

Onze locatie

Logo Bodemkundige Dienst Van België

Bodemkundige Dienst Van België

Bodemkundige Dienst Van België


Willem de Croylaan 48 3001 Leuven (Heverlee)
016 31 09 22 Klik om te bellen